ПЛАТНЀН

ПЛАТНЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е направен от платно. Сетне [князът] заповяда на Умор да ги дари с платнени дрехи и с платове. А. Гуляшки, ЗВ, 78. Разгърден, по платнена риза, той крачеше напред-назад, мереше, нареждаше всекиму работа. П. Константинов, ПИГ, 138. Мургава, със загоряло от слънцето лице, пристегната в тънка басмена рокличка, с леки платнени гуменки на краката, тя все потичваше. Кр. Григоров, ОНУ, 171. Привечер бай Михал и Бенко седяха на платнените летни столове горе на палубата. Ал. Бабек, МЕ, 58. На следния ден мъжът пренесе багажа си в новата квартира — два платнени куфара, натъпкани с дрехи и сиромашка покъщнина. Св. Минков, РТК, 37. На хълма.. въртяха платнени криле десетина вятърни мелници. А. Каралийчев, ТР, 151. На сите моми полите, / на сите моми — платнени, / Гюргени поли — сръмени! Нар. пес., СбНУ ХLIV, 392. Платнена чанта. Платнени сенници.

2. Остар. Който е свързан с производство на платно. Различните родове на обработната промишленост са: фабрики платнени, сукнени, копринени, памучни и др. К. Смирнов, З, 69. Хамбург един от най-знаменитите градове тръговски в Европа. С книжни и платнени фабрики. Г. Икономов, КЗ, 56.

3. Остар. За плавателен съд — който е с платна; платноходен. Плаването са облекчава поради обширното екваториално течение.., тъй що пътуването из Америка в Китай (на платнен кораб) са извършва лесно в 50 или 60 дни. С. Бобчев, ПОС (превод), 316. Сякоги почти кръстосват платнени или параходни кораби, които кога стоки, кога пасажери носят в столицата или пък от нея износят за вътрешните места на пространната империя. Т. Шишков, ТС, 139.

Списък на думите по буква