ПЛАТНЀНКИ

ПЛАТНЀНКИ1, мн., ед. (рядко) платнѐнка, ж. Леки половинки обувки от плат с гумени ходила; гуменки. Полежа бос под крушата, после със стегнати платненки обиколи околността. Д. Вълев, З, 226. Калпакът му [на Караджата] чер с надпис отпред с жълти букви: "Свобода или смърт", по риза, със сини платненки; при 7 рани той беше бодър. Н. Ферманджиев, РХ, 165.

ПЛАТНЀНКИ

ПЛАТНЀНКИ2, само мн. Остар. Мъжки долни бели гащи. Като се видя [полковникът] в огледалото срещу кревата — бос, обут в късите, прилични на футболни гащи платненки — сам се усмихна горчиво: приличаше на една от ония мишенки, по които учеше войниците да стрелят. О. Василев, Т, 5. Обикновените дрехи на чоляка са:.. за краката: гащи, калци, платненки (бели гащи). Т. Шишков, ПХ (превод), 41-42.

Списък на думите по буква