ПЛАТНОХО̀ДКА

ПЛАТНОХО̀ДКА ж. Лодка, която се движи чрез едно или няколко платна. Повърхността му [на залива] бе гладка като езеро. Безветрието бе заковало една платноходка точно в средата му. Д. Димов, Т, 453. По хоризонта трепкаха единични платна на мънички рибарски платноходки, които обикаляха спокойно над минните заграждения. Д. Добревски, БКН, 12. Водите се простираха надлъж и нашир като някакво тъмнозелено огледало, по което леко се плъзгаха платноходките на ранобудните рибари. Ал. Бабек, МЕ, 33.

Списък на думите по буква