ПЛАТНОХО̀ДСТВО

ПЛАТНОХО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Плаване на плавателните съдове с платна. Параходството изтласка на заден план платноходството. Ист. IХ и Х кл, 60.

Списък на думите по буква