ПЛАТНЯ̀НКА

ПЛАТНЯ̀НКА ж. Остар. Торба от платно. Търговецът бръкна с две ръце в една голяма платнянка пълна с пентофранги, та сграби колкото можеше и ги тури в шапката му. П. Р. Славейков, ПИ, 68.

Списък на думите по буква