ПЛАТОВЍДЕН

ПЛАТОВЍДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Геогр. Който има вид, форма подобна на плато; платообразен. От билото в източна посока шосето изкачва платовидния безименен връх, слиза малко и прекосява югоизточния склон на в. Мечит. М. Гловня и др., Р, 204. Североизточният район [на България] има благоприятни условия. Релефът му е предимно хълмист. На север са хълмистата област Лудогорие и платовидната област Добруджа. Геогр. Х кл, 168. Платовидни възвишения.

Списък на думите по буква