ПЛАТФО̀РМЕН

ПЛАТФО̀РМЕН1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до платформа1. Стотици любопитни се струпват около платформения вагон, закачен за края на международния пътнически влак. НТМ, 1962, кн. 3, 12. Платформени коли и камиони се нареждат покрай вагоните на сточната га‑

ра. След малко складираните щайги с грозде ще минат през ръцете на хамалите. П. Велков, СДН, 450. Тези изучавания се отнасят .. до утайките в морските платформени басейни (Балтийско море,.., откритите океански шелфове). Г. Георгиев, П, 204.

ПЛАТФО̀РМЕН

ПЛАТФО̀РМЕН2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Който се отнася до платформа2. Платформени листовки. Платформено слово.

Списък на думите по буква