ПЛАУНОВЍДНИ

ПЛАУНОВЍДНИ само мн. Бот. Остар. Плаунови растения. Lycopodiophyta.

Списък на думите по буква