ПЛАЦЀНТЕН

ПЛАЦЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Анат. Който се отнася до плацента; плацентарен. Плацентно хранене.

2. Само мн. плацентни. Зоол. Подклас бозайници, който включва човека и висшите животни. Placentalia.

Списък на думите по буква