ПЛАЦЀНТОВ

ПЛАЦЀНТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Анат. Който е на или от плацента. Плацентова власинка.

Списък на думите по буква