ПЛАЦЍКАНЕ

ПЛАЦЍКАНЕ ср. Отгл. същ. от плацикам и от плацикам се.

— Друга (диал.) форма: плацу̀кане.

Списък на думите по буква