ПЛА̀ЧЕЩ

ПЛА̀ЧЕЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. сег. деят. от плача като прил. В съчет.: Плачеща върба. Вид върба с провесени надолу клони. Salix babylonica.

— Друга (остар.) форма: пла̀чущ.

Списък на думите по буква