ПЛАШЍЛО

ПЛАШЍЛО, мн. плашила̀, ср. 1. Фигура от дрипи, която наподобява човек и се поставя сред нива, лозе, градина и под., за да плаши и прогонва птиците. Някои от лозята бяха вече обрани и пусти. Само плашилата, с изтърбушени сламени туловища и фантастични шапки, висяха самотно на коловете си. Д. Димов, Т, 4. Човек, когато го е страх да не му изкълват врабчетата просото, си съблича дрехите и прави плашило от тях. Й. Радичков, НВ, 142. В градината видях смешно плашило. — То беше сред бостана от дини и пъпеши. Ив. Карановски, Разк. I, 84. А над нивите плашило / дрипи вее и се пѐри, / не е поглед, а страшило: / кой го види, потрепери! Ем. Попдимитров, ПМ, 34. От враните се бранят с плашило. П. Р. Славейков, БП II, 18. Обр. Юначната Херцеговина въстана изново и възелът на возточния вопрос, това плашило за боязливите дипломати,..достигна или до развързвание или до разсичание. Хр. Ботев, Съч. 1919, 206.

2. Прен. Пренебр. За изразяване на подигравателно и пренебрежително отношение към грозен, страшен или зле облечен човек. — Гледай го тоя .. — А какво е плашило! И как можа тоя кривокрак дявол, тая грозотия, да вземе най-хубавата жена. Й. Йовков, А, 11. — Пък какво е хубавичко [момичето],.. — възхити се квартирантката .. — Не е като наша Цоца — цяло плашило. Г. Райчев, ЗК, 135.

◊ Бостанско плашило (съкр. плашило). 1. Фигура от дрипи, която наподобява човек и се поставя сред бостан, градина или лозе, за да плаши и прогонва птиците.2. Разг. Пренебр. Грозен, страшен или зле облечен човек. Първият ден той застана всред нивата и тъй дрипав, прегърбен и съсухрен, с дълга тояга в ръка, приличаше на бостанско плашило. Д. Немиров, Б, 116. Глухонемият разперяше нагоре ръце като бостанско плашило и се залюляваше между масите. А. Каралийчев, СР, 26.

Списък на думите по буква