ПЛА̀ШКОУТ

ПЛА̀ШКОУТ м. Мор. 1. Плоскодънен шлеп.

2. Понтонна лодка.

— От хол. plaatsckuit. — От М. филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква