ПЛАШЛЍВО

ПЛАШЛЍВО нареч. Разг. Със страх, с уплаха, с боязън; страхливо, уплашено, боязливо. — Севдано, идат! — сепнато произнесе Здравка и плашливо загледа около си. Ц. Церковски, Съч. III, 27. Цял облак птички плашливо напуснаха дърветата и стрехите на Парцал Махлеси. А. Константинов, БГ, 118. Дошли други гости и каруцари, които плашливо се приближавали до сцената, а всякой се кръстел. З. Стоянов , ХБ, 118.

Списък на думите по буква