ПЛЕБИСЦЍТ

ПЛЕБИСЦЍТ м. Полит. Общонародно гласуване за решаване на важен държавен въпрос; референдум. Той [Луи Наполеон] .. се обърнал към народа с възвание .. и поискал да бъде преизбран за председател за 10 години чрез плебисцит. Ист. X кл., 74. По решение на ООН, която взе предвид резултата от плебисцита, извършен в Британски Камерун, неговата северна част от 1 юни 1961 г. влезе в състава на Федерация Нигерия. Л. Мелнишки, Н, 4. На следния ден в Прага узнаха за плана, приет от Чембърлейн: незабавно присъединяване към Германия на всички чехословашки области с петдесет процента немци, плебисцит в другите смесени области и контрол над останалата територия на Чехословакия. В. Геновска, ПЮФ, 75.

— От лат. plebiscitum 'решение на народа' през нем. Plebeszit.

Списък на думите по буква