ПЛЕВА̀Ч

ПЛЕВА̀Ч м. Диал. Мъж, който плеви.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язык, 1901.

Списък на думите по буква