ПЛЕВЀНЕ

ПЛЕВЀНЕ ср. Отгл. същ. от плевя и от плевя се. Заточиха се едно след друго:.. прекопаване на слънчогледа, първа копан на царевиците, плевене. Б. Обретенов, С, 145. Затопеше ли се снегът, подканяше за плевенето, дойдеше ли коситба, виждаше вече жътвата. М. Яворски, ХСП, 169. На първо време лукът расте твърде бавно и плевелите могат да го задушат. За борба с тях се извършва плевене. Бтн V и VI кл (превод), 108.

Списък на думите по буква