ПЛЀВЕНКА

ПЛЀВЕНКА ж. Рядко. Плевенчанка; плевналийка, плевенлийка. — Каза ми, че Соня я пращала. Нали я знаеш, оная, плевенката? Дето живеехме заедно на "Струга". Г. Крънзов, Избр. пр, 76. Първата беше, мамо, ловченка [мома], / втората беше, мамо, плевенка, / третята беше, мамо, гражданка. Нар. пес., СбВСтT, 665.

Списък на думите по буква