ПЛЀВЕНЛИЙКА

ПЛЀВЕНЛИЙКА ж. Рядко. Плевенчанка; плевналийка, плевенка.

Списък на думите по буква