ПЛЀВЕНЛИЯ

ПЛЀВЕНЛИЯ, мн. ‑ии, м. Рядко. Плевенчанин; плевналия, плевенец. Единият от тях, плевенлията Анастас, бе слаб. Ст. Дичев, ЗС II, 366.

Списък на думите по буква