ПЛЀВНАЛИЯ

ПЛЀВНАЛИЯ м. Разг. Плевенчанин; плевенец, плевенлия. Остана Димчо сираче, / .. / сираче, чуждо аргатче, / че той са холан представи / в султана плевналията / да стои девет години / за деветстотин парици. Нар. пес., СбНУ XXVI, 157.

Списък на думите по буква