ПЛЀВНЕНКА

ПЛЀВНЕНКА ж. Диал. Плевенчанка; плевенка, плевенлийка, плевналийка. Доне, долненко, / Доне, плевненко, / майка ти, Доне, / лежи, умира. Нар. пес., СбВСтТ, 288.

Списък на думите по буква