ПЛЀВНЯ

ПЛЀВНЯ ж. Плевник. Момчо имаше кумец — Момчо Драгиев, — който много крадеше и плевня не остави в селото ни. М. Кънчев, В, 198.

— Други (диал.) форми: плѐвна, плѐйна, плѐмня.

Списък на думите по буква