ПЛЀВРА

ПЛЀВРА ж. Анат. Обвивката на белия дроб и стените на гръдната кухина; белодробна ципа. [При средно тежката форма на грип] са налице също прояви в бронхите, плеврата и други органи. К. Чилов, ПР, 1952, кн. 5, 48.

— От гр. πλευρά 'ребро'.

Списък на думите по буква