ПЛЕВРОПНЕВМО̀НИЯ

ПЛЕВРОПНЕВМО̀НИЯ ж. Мед. 1. Възпаление на белите дробове, което обхваща плеврата.

2. Заразна болест по домашните животни (говеда, коне, кози).

— От лат. pleurоpneumonia.

Списък на думите по буква