ПЛЕД

ПЛЕД, плѐдът, плѐда, мн. плѐдове, м. Остар. Книж. Шал. Облеклото трябва да бъде леко, но е необходим запас от дебела дреха, а още по-добре шал (плед), който може да служи и за постилка, и за завивка, според нуждите. А. Константинов, Съч. I, 92.

— Рус. плед.

Списък на думите по буква