ПЛЀЗГАМ

ПЛЀЗГАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Остар. и диал. Пързалям се.

— От Ст. Илчев, Речник на редки, остарели и диалектни думи..., 1974.

Списък на думите по буква