ПЛЀЗЕНЕ

ПЛЀЗЕНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от плезя и от плезя се. С плезене не се постига нищо.

Списък на думите по буква