ПЛЕЗИАНТРО̀П

ПЛЕЗИАНТРО̀П м. Палеонт. Изкопаема човекоподобна маймуна, открита в Южна Африка.

— От гр. πλησ?ος 'подобен' + Dνθρωπος 'човек'.

Списък на думите по буква