ПЛЕЗИОЗА̀ВЪР

ПЛЕЗИОЗА̀ВЪР, мн. ври, след числ. ‑въра, м. Палеонт. Изкопаемо морско хищно влечуго, с дълга шия, малка глава и добре развити крайници с форма на плавници, живяло през мезозойската ера.

— От гр. πλησ?ος 'подобен' + σα?ρος 'гущер'.

Списък на думите по буква