ПЛЀЗМИНА

ПЛЀЗМИНА ж. Остар. и диал. Род, племе, корен; влака, коляно, пояс, сой, повой.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква