ПЛЀЗЯ

ПЛЀЗЯ, ‑иш, мин. св. ‑их, несв., прех. Само в съчет. с език. Изваждам навън от устата си езика, обикн. в израз на пренебрежение, насмешка или закачка.

ПЛЀЗЯ СЕ, ‑иш се, мин. св. ‑их се, несв., непрех. 1. Вадя езика си, обикн. за да изразя пренебрежение, презрение, незачитане към някого или нещо.

2. Диал. Лигавя се (Н. Геров, РБЯ IV).

Списък на думите по буква