ПЛЀЙБЕК

ПЛЀЙБЕК м. Спец. 1. Предварителен запис на магнетофонна лента или грамофонна плоча на музика или текст, който звучи по време на концерт или спетакъл, като замества изпълнението на живо. Концертът премина на плейбек.

2. Устройство в апаратура за повторно възпроизвеждане на запис.

— От англ. play back.

Списък на думите по буква