ПЛЀЙБОЙ

ПЛЀЙБОЙ, мн. плѐйбои, м. Богат мъж, който поддържа моден външен вид, живее безгрижно, развлича се, занимава се само с неща, които му доставят удоволствие. Ще докажа на оня директор с вид на второстепенен плейбой, че човекът придава престиж на професията и че няма унизителен труд. Н. Антонова, Н, 73.

— От англ. play boy. 'играещ момък'.

Списък на думите по буква