ПЛЀЙОФ

ПЛЀЙОФ м. Спорт. Нежел. Допълнителен мач или мачове за определяне на победител в спортно състезание.

— Англ. play-off.

Списък на думите по буква