ПЛЕЙТОСЕЍСТИ

ПЛЕЙТОСЕЍСТИ само мн. Линии на географската карта, които съединяват точките с най-силни земетръси.

— Гр. πλεqστος 'най-много' + σειστός 'който може да бъде разтърсен'.

Списък на думите по буква