ПЛЀЙЪР

ПЛЀЙЪР м. Техн. 1. Апарат за възпроизвеждане на запис от компактдиск, видеокасета и под.

2. Портативен апарт за възпроизвеждане на звуков запис, направен направо в този апарат, а не върху външен носител.

— От англ. player.

Списък на думите по буква