ПЛЀКСУС

ПЛЀКСУС м. Анат. Сплит, мрежовидно съединение на нерви, кръвоносни или лимфни съдове. Бронхиален плексус. Лумбален плексус.

— Лат. plexus.

Списък на думите по буква