ПЛЀНЕР

ПЛЀНЕР м. Изк. 1. Рисуване на открито сред природата. Времето е хубаво, заслужилият художник се нави да ни отведе на пленер. Др. Асенов, И, 43.

2. Среща, сбирка на художници със събеседване, дискусия и рисуване на открито. Международен пленер по живопис в Боженци.

3. В живописта — възпроизвеждане на естественото осветление и на въздушната среда, на естествените отсенки и преходи на цветовете при непосредствено наблюдавани в природата неща.

— От фр. plein air 'на открито' през рус. пленер.

Списък на думите по буква