ПЛЀНЕРЕН

ПЛЀНЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Изк. Който се отнася до пленер. Светлинно-въздушният проблем не е даден в плана на повърхностното пленерно решение. .. Изобщо художникът не подчертава ония моменти в светлинно-въздушната среда, които имат чисто живописно въздействие. Изк., 1950, кн. 3, 190.

Списък на думите по буква