ПЛЀННИЧКА

ПЛЀННИЧКА ж. Жена пленник; пленница. През нощта бяха забравили кое момиче бях избрал, пък и то не се обаждаше. Затова спахиите ми предлагаха да взема една от трите най-хубави пленнички. А. Дончев, ВР, 207. Минаха се дни, — никаква вест от двете пленнички. После легенда се понесе, че те са живи, в планините, и че за тях се откуп иска "казан лири". А. Страшимиров, А, 236. В Родопите, от лесове съблечени, / там где е стъпкан всеки аромат, / .. / там живи вдън усойката погребани / са пленничките с номер на ръка. Бл. Димитрова, Л, 123.

Списък на думите по буква