ПЛЀНОМ

ПЛЀНОМ нареч. Остар. и диал. В плен. Нар.-поет. пленом запленя. Пленници пленом паднаха велможи, боляри, народ. В. Марковски, ПЗ, 256. "Леле варе, мои девет братя, / ..: / Пленом, братя, гора запленете, / ..- / да фанете това лудо младо!" Нар. пес., СбНУ ХLIV, 253.

Списък на думите по буква