ПЛЀСВАНЕ

ПЛЀСВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от плесвам1 и от плесвам се; плясване1.

ПЛЀСВАНЕ

ПЛЀСВАНЕ2 ср. Разг. Пренебр. Отгл. същ. от плесвам2; плясване2, плещене, дрънкане.

Списък на думите по буква