ПЛЕСЕНЯ̀СВАНЕ

ПЛЕСЕНЯ̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от плесенясвам; мухлясване. Плесенясването е много опасен недостатък на маслото. .. Недостатъкът се състои в това, че по повърхността на маслото се появяват цветни петна от различни плесени. Н. Димов и др., ТМ, 93. Плесенясване. Среща се най-често при сухите кожи, които са съхранявани във влажно помещение. Я. Басан и др., ТКП, 51.

Списък на думите по буква