ПЛЕСИМЀТРОВ

ПЛЕСИМЀТРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Мед. Остар. Прил. от плесиметър.

Списък на думите по буква