ПЛЕСИМЀТЪР

ПЛЕСИМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Мед. Остар. Медицински инструмент за извършване на преглед, перкусия, представляващ малка метална пластинка, върху която се почуква със специално чукче или с пръст. Отначало е била прилагана непосредствена перкусия, а по-късно от Пиори е била въведена перкусията върху пръст, прилепен към тялото или върху плесиметър. М. Василев и др., ВБ, 22. Плесиметърът се прилепва плътно върху тялото на пациента в прослушваната област.

— От гр. πλεσσάω 'удрям' + метър.

Списък на думите по буква