ПЛЀСКАМ

ПЛЀСКАМ1, ‑аш, несв., прех. Пляскам1. Неделчо смръщи вежди: — Мене тати не ме е плескал тъй, ама... Д. Марчевски, ДВ, 78. Едни му плескали плесници и го плюли в лицето; други му покривали очите, па го удряли по лицето и го питали: "Познай, Христе, кой те удари." Д. Манчев, НН (превод), 113. Щом големите момчета почнат да му плескат яки шамари, той почва да крещи с пълен глас, за да го чуят другите деца и да дойдат да го защитят. плескам се страд., възвр. и взаим.

ПЛЀСКАМ

ПЛЀСКАМ2, ‑аш, несв., прех. Разг. Грубо. Пляскам2, плещя1; дрънкам, дърдоря. Баба Кита: (Изважда и повдига друга билка). Туй е пък срамниче!.. Куна: .. Кунчо, вземи го ти, че ти се е спукало срамничето, та ги плескаш безредни. Ц. Церковски, ТЗ, 43. Шпигелберг: Нема̀ не повниш, как ти хилядо пъти с бъклицата в ръка си се насмивал на старий скъперник. .. Моор: Това е било от па̀рата на виното и сърцето ми не е слушало, що е плескал езикът ми. Н. Бончев, Р (превод), 15.

ПЛЀСКАМ

ПЛЀСКАМ3, ‑аш, несв., прех. Разг. 1. Цапам, замърсявам; изцапвам, мърся, мацам. Много плеска, а и себе си нацапва, когато боядисва.

2. Неодобр. Намазвам, мажа слой от нещо мазно, меко върху друго нещо или върху някого; мацам. А тя от ден на ден става по-капризна. Не се вижда на кой ред е, ами все търси кисело мляко и си плеска лицето. М. Грубешлиева, ПИУ, 102. Плеска крем с шепи по тялото си, стои на слънцето и се пържи — така щяла да получи тен и привлекателен вид.Сутрин, само на закуска, плеска по 50 грама масло на филията си.

3. Пренебр. Поставям, полагам бои при рисуване, оцветяване или боядисване лошо, неумело или небрежно, без старание. За да залъже клиентите си, той плескаше портретите с бои, драскаше ги с молив, правеше различни фокуси и така привлече целия град, а дори и от селата. Д. Немиров, БЛ, 6. плескам се I. Страд. от плескам. II. Възвр. и взаим. от плескам във 2 знач. Обича да се плеска с грим.Всяка вечер се плеска с нощен крем.

ПЛЀСКАМ СЕ несв., непрех. Разг. Изцапвам се, нацапвам се; цапам се, мърся се. Когато се работи с бои, стаята винаги се плеска, не е възможно да не се нацапа.

Списък на думите по буква