ПЛЀСКАНЕ

ПЛЀСКАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от плескам1 и от плескам се; пляскане1. Агентът .. люшкаше глава в полусъзнание. .. След продължителни плескания, изкуствени дишания и масажи, агентът се оправи съвсем. Д. Калфов, КР, 25.

ПЛЀСКАНЕ

ПЛЀСКАНЕ2 ср. Разг. Грубо. Отгл. същ. от плескам2; пляскане2, плещене, дрънкане, дърдорене.

ПЛЀСКАНЕ

ПЛЀСКАНЕ3, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от плескам3 и от плескам се. Какво бе това плескане, какво бе това чудо — цял ден ми отиде в почистване на мърсотията от неговата работа. Това не е рисуване, а плескане.

Списък на думите по буква