ПЛЕСКУ̀ДА

ПЛЕСКУ̀ДА1 ж. Диал. 1. Петно по кожата. Плескуди, лишеи захванаха да излизат по лицето ѝ. Ил. Блъсков, Китка, 1886, кн. 14, 29. Чтом ся поболи чловек от тая болест, земе да тръпне и да гори;.. На някои хора веднага избият по кожата червени плескуди и то най-напред по образа. Лет., 1874, 82. По предницата на бубата, изпод резките, най-напред ся явяват мургави укапки и по тялото нататък черни плескуди, а понякога и рожето на главата почернее. КН, 1873, кн. 6, 8.

2. Плескун. Жено, лебо ти е плескуда. СбНУ ХLII, 272. Изваден прибързано, хлябът остава "тестен", "глетав", "плескуда". СбНУ ХLII, 45.

ПЛЕСКУ̀ДА

ПЛЕСКУ̀ДА2 ж. Диал. Плитка (в 1 знач.); пленица, пленик, плетник, пленук, плетва, плетица, плетка2, плѐтенка1, плетушка, сплитка, плетеница1, плит4, подлесница.

— От гр. πλεξούδα. — От М. Филипова-Байрова.., 1969, 143.

Списък на думите по буква